digitalizace údržby ve výrobní firmě
pomocí CMMS

Zákazník - firma zabývající se výrobou plastových dílů pro automobilový průmysl - potřeboval zefektivnit správu preventivní a korektivní údržby. Díky implementaci CMMS systému Tinote se podařilo zkrátit reakční časy, zefektivnit objednávání náhradních dílů a snížit počet odstávek výrobních zařízení.

01

výchozí stav

S čím se zákazník potýkal a co bylo potřeba řešit

cmms
02

aplikované řešení

Po provedení vstupní analýzy bylo navrženo a realizováno toto řešení:

03

vybrané ukazatele

Jakých zlepšení zákazník dosáhl díky CMMS

0
měsíců návratnost investice
0 %
zrychlení zásahu
0 %
méně odstávek díky včasné prevenci
0 %
snížení skladu náhradních dílů díky zpřesnění plánování

příklady dalších řešení

Podívejte se na další případové studie!

cs_CZCZ