Metodou SMED ke zkrácení času přestaveb a zvýšení efektivity výroby

Metodu SMED (Single Minute Exchange of Die) jsme aplikovali ve společnosti využívající stroje pro vstřikování plastů. Identifikovali jsme zde potenciál pro snížení neefektivních časů využití stroje a pracovníků. Díky implementaci změn společnost zkrátila přestavbu nástrojů (forem) na jednotlivých strojích, zvýšila flexibilitu výroby, snížila ekonomické náklady na výrobní dávku a snížila skladové zásoby.

01

výchozí stav

S čím se zákazník potýkal a co bylo potřeba řešit

02

aplikované řešení

V rámci zavádění principů metody SMED jsme u zákazníka doporučili a provedli tyto změny:

03

vybrané ukazatele

Jakých zlepšení zákazník dosáhl

0 %
snížení času přestavby
0 %
snížení zásob
0
hodin stroje ušetřeno měsíčně
0
hodin technika ušetřeno měsíčně

příklady dalších řešení

Podívejte se na další případové studie!

cs_CZCZ