continuous improvement software

Dejte zaměstnancům šanci být slyšet s platformou ekaizen

Nápady posouvají firmy vpřed! Ty nejlepší nápady často vznikají v hlavách zaměstnanců, kteří ví přesně, co je potřeba na pracovišti zlepšit. S platformou eKaizen se vám již nestane, že by tyto nápady zůstaly nevyřčeny nebo byly zapomenuty.

Zadávejte nápady

S jednoduchým formulářem to jde samo!

 • intuitivní ovládání – nejsou třeba žádná školení
 • možnost nahrát multimédia (fotky, videa, zvukové záznamy)
 • s každým nápadem se generuje QR kód, pomocí něhož může kdokoli zjistit aktuální stav zlepšováku
 • vizuální styl lze přizpůsobit Vaší korporátní identitě

Vyhodnoťte potenciál

Co zlepšovák obnáší a jaké benefity přinese?

 • kompletní informace o zadaném nápadu 
 • možnost vyžádat si doplňující informace od autora nápadu
 • cost/benefit analýza

Vybrané nápady implementujte

Využívejte nástroje pro projektový management

 • kanban board všech projektů
 • akční plán s úkoly
 • management členů týmu
 • komentáře a poznámky
 • emailové notifikace a updaty

získejte přehled snadno a rychle

Reporty a důležité KPIs vždy po ruce

 • customizovatelné dashboardy
 • sledujte např. nejčastější zaměření zlepšováků, dosažené výsledky, úspory, počet zapojených pracovníků, průměrnou délku implementace, čerpání budgetu…

Oceňte a motivujte zaměstnance

Ukažte zaměstnancům, že vám na jejich nápadech záleží. Posilujte firemní kulturu!

 • propagujte nejlepší projekty
 • inspirujte další zaměstnance k zapojení
 • součástí platformy jsou interní marketingové materiály

Sdílejte úspěšné příběhy

Kaizen storyboard Vám pomůže projekt vyhodnotit a předat klíčové informace.

 • kompletní dokumentace ke zlepšovacímu projektu
 • fotky před a po, náklady, tým, úspory…
 • vyberte si metriky, které chcete do storyboardu zahrnout, a exportujte pdf
 • prezentujte vedení, sdílejte mezi pobočkami, inspirujte!

Proč eKaizen?

Budujete firemní kulturu

S eKaizenem ukazujete zaměstnancům, že na jejich nápadech záleží, a zapojujete je do úspěchu firmy. To se pozitivně odráží na celkové firemní kultuře.

máte kompletní přehled

Platforma umožňuje spravovat celý průběh implementace včetně veškerých KPIs. Snadno tak vyhodnotíte např. návratnost investice - a rozhodnete, zda je vhodné projekt realizovat i na dalších odděleních nebo pobočkách.

šetříte čas i peníze

Management průběžného zlepšování je s eKaizenem opravdu jednoduchý. Díky tomu můžete věnovat více času skvělým projektům, které vaší firmě ušetří peníze.

Můžete také navštívit ekaizen.app.

cs_CZCZ